Brandcellsindelning

Brandcell och brandcellsgränser

Börjar det brinna måste brandens spridning begränsas. Det sker genom att byggnaden sektioneras med brandavskiljande väggar eller bjälklag. Meningen är att en brand i en brandcell inte skall spridas till en annan cell inom en bestämd tid.
Ofta avskiljs en byggnad i mindre delar och speciellt brandfarliga lokaler blir egna brandceller.

Exempel på brandceller

  • Trapphus
  • Pannrum
  • Verkstadslokal
  • Lager
  • Garage
  • Produktionslokal

Varje våningsplan är ofta också en brandcell. Mer än två våningsplan får aldrig ingå i en och samma brandcell.

Brandväggar

I vissa fall görs sektionering med s.k. brandvägg. En brandvägg är en brandavskiljande vägg som går genom en hel byggnad, från grunden och upp till taket. Ofta är den utförd som en tegelmur.

Branddörrar

Dörrar i brandväggar och brandcellsgränser skall uppfylla samma krav som väggen. Viktigt är att dessa dörrar inte ställs upp med t.ex dörrkil eller snöre. Det sker ofta vid entreprenadarbeten eller för att förbättra ventilationen en varm sommardag.

Dörrarna skall också kontrolleras regelbundet så att de stänger tätt och går i lås. Extra viktigt är att kontrollera dörrar som normalt står uppställda eller där det finns risk att trucktrafik eller annat skadar dörr och dörrkarm.

Öppningar och hål i brandcellsgränser

Öppningar i väggar i brandcellsgräns tas ofta upp för kabel-, vvs- och andra installationer. Efter installation skall öppningen återtätas med typgodkänd metod. Viktigt är att entreprenörer som utför arbete i byggnaden rapporterar att de har brutit en brandcellsgräns så att återtätning kan ske.

Även dolda genomföringar måste kontrolleras och tätas. Det kan t.ex gälla ovanför innertak eller i bjälklag.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.