Riskkostnaden beräknas som sannolikheten för att en skada skall uppstå och kostnaden för skadan.

Skadekostnaden är till stor del beroende av hur stor utbredning en skada beräknas få. Viktiga faktorer att ta hänsyn till är då:

  • Brandbelastning – byggnadsmaterial, ordning och reda, skräp, brandfarlig vara
  • Brandcellsgränser – branddörrar, håltagningar, ventilation
  • Brandlarm – automatiskt brandlarm, bevakning, larmöverföring
  • Släckutrustning – brandsläckare, brandposter, vattensprinkler, släckanläggningar
  • Räddningstjänst – insatstid, insatsplaner, bemanning
  • Brandskyddsrutiner – utbildning, underhåll och kontroller av brandskyddsutrustning

Skadekostnadernas storlek är inte bara förlorad egendom. Även kostnader som produktionsstopp och förlorade marknadsandelar avgör anläggningens sårbarhet. Större företag har idag ofta en eller flera anläggningar med en speciell nyckelfunktion, där skadorna till följd av en brand och brandavbrott får stora konsekvenser för andra anläggningar och verksamheter i koncernen och för företaget som helhet.

Ofta anges den beräknade maximala skadekostnaden som EML – Estimated Maximum Loss.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.