Vid riskanalysen bedömer man först vilka brandrisker som finns. För att fastställa riskerna bör en riskinventering göras.

Eventuellt kan man ta hjälp av en besiktningsman för inventeringen. Det är ofta bra med en oberoende person med andra erfarenheter som kan ge sin syn på de risker som finns i verksamheten.

Statistik över vanliga brandorsaker och brandstiftare kan ge en god vägledning för att finna brandriskerna. Se separat kapitel.

Tillbudsrapportering är också en mycket viktig och bra metod för att fastställa risker. Många stora skador har föregåtts av flera tillbud och ofta utan att man har noterat och vidtagit åtgärder till följd av tillbuden.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.