Vid val av åtgärder skall risk- och skadekostnaden ställas i relation till åtgärdens kostnad.

Modellen beskriver hur de inledande skyddsåtgärderna ger en väsentligt reducerad skadekostnad till en låg kostnad för vidtagna åtgärder. Vid en viss skyddsnivå (x) och totalkostnad (y) kommer ökade skyddsåtgärder att kosta mer än den erhållna besparingen i skadekostnad. Totalkostnaden ökar.

Optimal skyddsnivå är när totalkostnaden är som lägst. Viktigt att beakta i modellen är att i skadekostnaden ingår alla kostnader för avbrott, försämrat rykte, risk för konkurs m.m.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.