Företag bör upprätta en riskanalys med inriktning på anläggningens sårbarhet vid en brandskada. Tillvägagångssättet vid en riskanalys kan vara:

  • Inventera befintliga risker mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs.
  • Värdera risk- och skadekostnaden för anläggningen och för de enskilda riskerna.
  • Avstäm risknivån / skadekostnaden mot acceptabel risk- och skadenivå. Vid fastställande av acceptabel skadenivå skall företagets riskpolicy, myndighetskrav m.m. beaktas.
  • Vidta åtgärder vid behov. Åtgärderna kan i bästa fall eliminera en risk. Normalt är de dock skadeförebyggande eller begränsar konsekvenserna om en skada inträffar.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.