Vid en brand är temperaturen 800 till 1.200º C. Vid brand i metaller som magnesium och lättmetall kan temperaturen vara över 2.000º C.

Antändningstemperatur

Antändningstemperaturen skiljer för olika material men är också beroende av hur länge ett ämne värms upp och hur finfördelat ämnet är. Damm och spån från trä och metall antänds vid lägre temperatur än en större bit av samma material. Trä som ligger an mot en skorstensstock under längre tid kan antändas vid temperaturer under 150º C.

Antändningstemperatur för några vanliga ämnen är:

ÄmneAntändningstemperatur
Tidningspapper 185º C
Trä 200-400º C
Fotogen 265º C
Diesel, acetylen 340º C
Bensin 450º C
Asfalt 480º C

Viktigt att notera är att antändningstemperaturen i många fall understiger temperaturen och då järn och andra metaller rödfärgas på grund av hetta.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.