Luft innehåller normalt 21% syre. En minskad eller ökad syrehalt påverkar brandförloppet. Flertalet ämnen kan inte brinna vid syrgaskoncentrationer under 15%.

Syret i luften kan minska om luften späds ut med t.ex koldioxid eller inertgas. Denna släckmetod används för kolsyresläckare och gassläcksystem.

Koncentrationen kan också minska på grund av en brand i ett stängt utrymme. Om t.ex dörren till ett rum är stängd kan en brand självslockna på grund av syrebrist.

Ökad syrgasinblandning i luft kan bero på läckande syrgas från olika utrustningar och installationer t.ex svetsaggregat, fasta installationer på sjukhus eller industri.

Vissa ämnen innehåller också bundet syre som frigörs vid brand eller annan kemisk reaktion. Cellulosanitrat och gödningsmedel är exempel på detta.

En ökad syrgashalt leder till helt andra brandförlopp. Ett ämne som i normal atmosfär är svårantändligt eller obrännbart kan vara mycket brandfarligt vid förhöjd syrgaskoncentration.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.