Hur mycket ångor än brännbar vätska avger är beroende av temperaturen. Vid tillräckligt låg temperatur avges så lite gas att gasblandningen ovanför vätskeytan är för mager för antändning.

Flampunkt är den temperatur då en vätska avger gas i den koncentration som krävs för antändning. Ämnen med låg flampunkt är mer brandfarliga än de med hög flampunkt.

Viktigt att beakta är att en brandfarlig vätska kan antändas under sin flampunkt. Det kan t.ex ske om vätskan sprutas ut i dimform t.ex från en läckande packning eller hydraulslang.

En veke, trasa eller trasselsudd som suger upp vätska kan också förändra förutsättningarna så att antändning sker under flampunkten.

Klassning av brandfarlig vätska

Brandfarliga vätskor indelas i fyra klasser beroende på sin flampunkt.

KlassFlampunktExempel
 1 < 21° C Bensin, aceton, T-sprit
 2a 21° - 30° C Xylen
 2b 30° - 55° C Fotogen, tändvätska, terpentin, oljefärg
 3 55° - 100° C Diesel, eldningsolja

[BILD]

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.