Olika ämnen brinner på olika sätt och man delar därför in brand i olika typer:

 • Glödbrand (typ A)
  Brand som sker i fasta material i form av glöd t.ex i trä, papper och tyg. En glödbrand skiljer sig från B-branden genom att brandhärden är varm.
 • Lågande brand (typ B)
  Brand i gaser som avges från ett ämne. Det gäller i första hand brand i brännbara vätskor där branden i praktiken sker ovanför vätskeytan i de ångor som avges. Eftersom vätskan kan vara kall pratar man om en brand med kall brandhärd.
 • Gasbrand (typ C)
  Brandtyp C är brand i gaser t.ex gasol och acetylen.
 • Metallbrand (typ D)
  Brand i metaller sker vid mycket höga temperaturer och är svårsläckta.
 • Fettbrand (typ F)
  Brand i matolja och matfett är mycket svårsläckt eftersom branden sker vid temperaturer över självantändningstemperaturen för fett. I praktiken är den en kombination av brandtyp A och B och det krävs speciella släckmedel som både kyler och kväver fettbranden.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.