Brand är en kemisk process då delar av det brännbara ämnet reagerar och förenar sig med syre, en oxidationsprocess. En bestämd mängd syre åtgår för en bestämd mängd brännbart ämne. En brand kan endast uppstå om blandningsförhållandet mellan syre och det brännbara ämnet är rätt.

Fet och mager blandning
För mycket brännbart ämne och för lite syre ger en fet blandning och brand kan inte uppstå. Det kan t.ex gälla en bilmotor som har chokats så att det är för mycket bensin i förgasaren. Samma gäller t.ex en halvfull bensintank vid 20º C. Blandningen i tanken är för fet för att det skall börja brinna i tanken. Samma kan gälla ett övertänt rum där syret har tagit slut och förbränningen istället sker av de brandgaser som tränger ut ur fönstret. I en mager blandning är istället halten brännbara gaser för låg.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.