Förutsättningar för brand

För att en brand skall uppstå krävs tre faktorer som skall samverka:

  • Brännbart ämne
  • Värme
  • Syre

Beståndsdelarna måste finnas i rätt mängd eller blandningsförhållande. De måste också kunna samverka med varandra.
Brandtriangeln illustrerar förutsättningarna för en brand. Saknas någon del i triangeln kan inte brand uppstå eller vidmakthållas.

[BILD]

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.