Det är viktigt att hålla isär begreppen brandstiftare och brandorsak.
Brandstiftare är ett föremål som har orsakat en brand t.ex en motor, en eldstad eller ett elektriskt element. Brandorsaken är den omständighet som har gett upphov till branden t.ex övertäckning av elradiator med kläder. Ett annat exempel är läckage av hydraulolja på motorns turboaggregat. I sista fallet är motorn brandstiftare men orsaken kan vara bristfälligt underhåll eller dålig kvalitet på hydraulslangen.

Brandstiftare

Exempel på vanliga brandstiftare är:

 • Elinstallationer och apparater
  - Ställverk, kablar, kopplingsutrustningar
  - TV-apparater, radio, datorer, kopiatorer
  - Belysning
  - Kyl, frys, spis, tvättmaskin, brödrost, kaffekokare och andra hushållsmaskiner
  - Transformatorer och oljefyllda elapparater
 • Uppvärmningsanordningar t.ex
  - Ugnar och torkar
  - Spritkök och blåslampor
  - Gasolbrännare
  - Element, byggtorkar och andraeluppvärmningsanordningar
  - Smältgrytor, oljebad
 • Fordon, truckar, last- och arbetsmaskiner
 • Heta arbeten
  - Svetsning
  - Skärning
 • Maskiner
  - Gnistbearbetningsmaskiner
  - Transmissioner och transportörer
  - Tryckpressar
  - Beläggningsmaskiner
  - Behållare, rör och apparater med olja under tryck
 • Öppen eld
  - Levande ljus
  - Cigaretter
  - Tändstickor
  - Tomtebloss
 • Självantändande ämnen
 • Blixtar från åska

Brandorsaker
Anledningen till att brand uppstår kan bero på många olika faktorer och ibland samverkande brandorsaker. Några exempel på brandorsaker är:

 • Mekaniska och kemiska brandorsaker
  - Friktion och varmgång
  - Mekaniska gnistor och slagenergi
  - Värme från kompression och kemiska reaktioner
 • Elektriska brandorsaker
  - Statisk elektricitet
  - Isolationsfel
  - Ljusbåge
  - Elström
  - Övergångsmotstånd
  - Glappkontakt
  - Överbelastning
  - Jordfel
  - Kortslutning
 • "Den mänskliga faktorn"
  - Anlagd brand
  - Vårdslöshet
  - Glömska
  - Lek med eld

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.