År 2007 registrerades 28.000 bränder av försäkringsbolagen. Kostnaden för brandskadorna inklusive avbrott uppgick till 4,8 miljarder. 20.000 av dessa bränder inträffade i bostäder och kostnaden för dessa var ca 1,3 miljarder.

2005 hade 419 bränder en skadekostnad på mer än 1,5 miljoner. Dessa brukar benämnas som storskador.

Försäkringsbolagens statistik för storskador visar att elektrisk utrustning och anlagd brand är den vanligaste brandorsaken. Efter 2005 finns ingen statistik på storskador.

Om alla bränder inklusive de i bostadsmiljö räknas ser statistiken annorlunda ut. Då står åsk- och överspänningsskador för mer än 30% av statistiken. Brand utbryter bara i 10-15% av fallen även om de klassas som brandskador. Skadekostnaderna för dessa är också låga, normalt under 5% av totala skadekostnaden.

Andra vanliga brandorsaker i hem är:

  • Elektrisk utrustning (12%)
  • Eldstad, uppvärmning (6%)
  • Tändstickor, levande ljus, tomtebloss (2-3%)
  • Anlagd brand (4%)

Varje år dör ca 100 personer i bränder. De flesta dödsbränder inträffar i bostäder och den vanligaste orsaken är rökning.
I många fall saknas också en fungerande brandvarnare. 2007 saknades brandvarnare i mer än 70% av dödsbränderna. Över hälften av de döda var äldre personer över 60 år.

Brandorsak för storskador år 1995-2004 fördelade efter kostnader. Storskador är brandskador med en skadekostnad över 1,5 miljoner.

[RELEVANT BILD]

Brandorsaker alla bränder år 2007.

[RELEVANT BILD]

Antal omkomna i bränder de senaste 10 åren.

[RELEVANT BILD]

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.