Brandredskap skall underhållas. Det är ett krav både enligt arbetsmiljölagstiftningen och lagen om skydd mot olyckor. Krav kan också finnas i försäkringsbestämmelser. Inom vissa områden finns också standarder som styr verksamheten. Tillsyn, underhåll och omladdning av brandsläckare skall utföras i enlighet med svensk standard SS 3656 – underhåll och omladdning av brandsläckare.

Underhållet brukar uppdelas i tre viktiga delar:

  • Tillsyn
  • Översyn / underhåll / kontroll
  • Utökad kontroll / revisionsbesiktning

Tillsyn – rutinkontroll av användaren

Tillsyn skall ske så ofta som utrustningen och verksamheten kräver. I vissa fall innebär det varje dag och i andra en gång per vecka eller månad.

Tillsynen skall vara en enkel okulärbesiktning där man konstaterar att utrustningen finns, är lätt åtkomlig och synbarligen i brukbart skick.

Tillsyn sker normalt av brukaren eller den verksamhetsansvarige t.ex i samband med kontrollronder.

Regelbunden översyn

Service och underhåll av brandredskap sker normalt årligen. Den utförs av utbildad servicetekniker. Ett lämpligt sätt är att ha ett avtal med ett brandserviceföretag.

Viktigt är att kontrollera vilken utrustning och vilka åtgärder som ingår i avtalet. Det finns risk att uppgifter hamnar mellan olika ansvarsområden och inte blir utförda. Finns ingen egen organisation och rutiner för en viss åtgärd är det lämpligt att lägga in den i serviceavtalet med brandserviceföretaget.

För viss utrustning krävs speciell behörighet t ex:

  • Underhåll och service av vissa släckanläggningar.
  • Ett förslag till certifieringsregler och standard för underhåll av brandsläckare kan innebära att det kommer att krävas behörighet för service av brandsläckare.
  • Revisionsbesiktning och komplettering av vissa brandlarm.

Revisionsbesiktning och annan utökad kontroll

På viss utrustning skall en mer omfattande kontroll utföras med regelbundna intervall. Några exempel är:

  • Provtryckning av brandposter vart femte år.
  • Revisionsbesiktning och provtryckning av gasflaskor vart 10:e år. Det gäller t.ex gasflaskor i släckanläggningar och CO2-brandsläckare.
  • Utbyte av batteri i nödljusarmaturer normalt vart femte år.
  • Omladdning och verkstadsgenomgång av brandsläckare vart femte eller tionde år beroende på innehåll.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.