Centrumslangrullar och brandposter är ett pålitligt brandredskap med många fördelar:

 • Obegränsad mängd släckmedel
 • Lång kastlängd
 • Lätt att använda

Brandposten består av en slang på rulle. Vattentillförseln sker genom ett centrumnav. Slangen har dimension 19 mm (¾") eller 25 mm (1").

Längden är normalt 25 meter men varierar från 15 till 40 meter. Två typer av slangar förekommer – textilarmerad gummislang och formstyv vävslang.Vävslangen är normalt att föredra. Den tar mindre plats och är lättare och smidigare att dra ut.

Gummislangen däremot är mer motståndskraftig mot nötning och lämplig när brandposten används ofta t.ex för spolning. Centrumrullen levereras oftast monterad i skåp.

Skåpen finns i olika storlekar för infällt eller utanpåliggande montage.

Det finns även uppvärmda skåp för utomhusplacering eller brandisolerade skåp för placering infällt i brandvägg.

Användningsområde

Brandposter krävs normalt i följande miljöer:

 • Varuhus större än 600 m2.
 • Restauranglokaler större än 300 m2.
 • Större industri-, hantverks- och lagerlokaler med högre brandbelastning än 200 MJ/m2 eller med en omfattande hantering av brännbart material.
 • Samlingslokaler med scen för regelbundet bruk.

Projektering

Beakta följande vid projektering och installation:

 • Minimum slangdimension skall vara 20 mm. Mindre dimensioner ger för lågt flöde.
 • Slanglängden bör normalt inte överstiga 25 meter. Det försvårar slangdragning och fördröjer insatstiden.
 • Placering av brandposter skall vara så att alla rum och delar av byggnaden kan nås med slangen. Avståndet mellan brandposterna skall vara så att slangarna överlappar varandra.
 • Brandposter bör ej placeras i trapphus. De skall inte heller placeras så att slang måste dras genom branddörrar.
 • Vattentillförsel skall ske med rör av minst samma dimension som brandposten. Det inkluderar även avstängningsventilen.

Europeisk standard och nordiska godkännanden

Det finns en europeisk standard, SS EN 671-1, för brandposter och ett system för certifiering. Standarden och certifieringen är frivillig, men det är att rekommendera att följa standarden eftersom det ger en bra garanti för utlovad funktion. Ackrediterat provningsinstitut i Sverige är t.ex SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Att de uppfyller standardens krav kontrolleras av SIS/SAQ/DNV.

Regler för service och underhåll

Brandposter skall kontrolleras regelbundet enligt standarden för underhåll av brandposter, SS EN 671-3. Vi rekommenderar att rutintillsynen ingår i den ordinarie kontrollronden i fastigheten. Årlig kontroll utförs av servicetekniker lämpligen vid den ordinarie översynen av brandsläckare och övrig släckutrustning. Vart femte år skall brandposter revisionsbesiktigas. Då skall slangen provtryckas.

Parallellveckad brandslang bör bytas ut

Tidigare användes parallellveckad brandslang. Slangen är inte formstabil utan låg förvarad hopvikt och tillplattad. För att fungera måste slangen dras ut i hela sin längd. Det är ett omständligt förfarande som kräver mycket tid. Denna typ av brandposter bör därför bytas ut till slangrullar med centrumnav och formstabil slang.

Trädgårdsslangen är inget brandredskap

Trädgårdsslang är inte att jämställa med en brandpost. Vattenflöde och kastlängd är för dåligt för att den skall fungera effektivt som ett släckredskap.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.