Släckmedel

Brandsläckare finns med olika släckmedel avsedda för olika användningsområden.

Vatten

Släcker endast brand i fibrösa material (trä, naturfibertyger, papper m m).

Skum

Släcker brand i alla typer av inredningsmaterial, kemikalier (trä, tyger, papper, plaster, oljor m m).

Kolsyra

Släcker brand i elektriska utrustningar (datorer, kopiatorer m m), kemikalier, oljor m m.

Pulver

Släcker alla typer av bränder. Pulver ger en kraftig nedskräpning vid användande och kan orsaka datahaverier, kraftigt slitage på mekanik m m.

Släckvätska för fettbrand

Är avsedd enbart för fritöser, stekbord och annan utrustning där brand i matfett och matolja kan förekomma.

Effektivitetsklassning

Brandsläckare klassas enligt en europeisk standard, SS EN3. En bokstavskod anger mot vilka brandtyper släckaren är lämplig. Hur effektiv släckaren är anges av en sifferkod. Ju högre effektklass desto effektivare släckare.

Effektivitetsklassningen erhålls efter provning av släckeffekten mot standardiserade provbränder.

Brand-typEffektklass min - maxBrännbart ämne
A 5 – 55 Fibrösa ämnen, glödbränder t ex trä, papper, tyg
B 21 – 233 Vätskebränder t ex bensin, olja, plaster, lack, syntetmaterial
C Effektklass saknas Gasbränder t ex gasol
F 5 – 75 Matolja och matfett

Exempel: En 12 kg pulversläckare med effektklass 55A 233B C klarar alla tre brandtyper och släcker största provbålet i respektive effektklass.

En vattensläckare med effektklass 13A klarar endast brand i fibrösa ämnen (brandtyp A) och effektklassen är relativt låg.

Brandsläckare skall varselskyltas
Brandsläckare skall liksom övrig brandredskap märkas upp med varselskylt. Placeras olika typer av släckare intill varandra bör de även märkas upp med tilläggsskylt / informationsskylt som anger släckartyp och användningsområde.

Ytterligare information
För ytterligare rekommendationer gällande val och placering av brandsläckare se rekommendation utarbetad av SVEBRA och Stockholms Brandförsvar.

För ytterligare teknisk information om brandsläckare se aktuella produktblad och informationsskrift om brandsläckarstandarden.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.