Brandfilt används vid mindre bränder samt brand i kläder. Lämpliga användningsområden är t.ex kök, laboratorier och vårdinrättningar.

Många modeller

Brandfiltar finns i många material och storlekar. Vid risk för brand i kläder skall filten vara minst 120 x 180 cm. I laboratorier, kök och liknande kan en mindre filt användas t.ex 120 x 120 cm. Den vanligaste filttypen är tillverkad i glasfiberväv. Väven motstår temperaturer upp till 500o C. Alternativa material är ylle och moderna högtemperaturfibrer utvecklade för att motstå höga temperaturer.

Europastandard

Sedan 1997 finns en europastandard för brandfiltar, EN 1869. Standarden ställer höga krav på filtens värmetålighet och att den är tät så att bandgaser inte tränger igenom vid användning. En glasfiberväv måste beläggas eller läggas dubbel med en mellanliggande gastät film för att uppfylla kraven. Vi rekommenderar att alltid välja filtar enligt standarden.

Användning

Försök få ner en person med brand i kläder i liggande position. Då skyddar du hans ansikte mot värme och lågor samtidigt som släckarbetet underlättas. Du börjar att täcka från huvudändan och arbetar dig nedåt på kroppen. Tänk på att skydda dig bakom filten. Kväv elden med lätta klappande rörelser uppifrån och ned. Ta försiktigt bort filten med början vid fotändan. Skydda dig bakom filten – branden kan flamma upp på nytt. Var beredd att upprepa kvävningsförloppet. Brännskador skall kylas med vatten (rumstempererat).

Alternativ till brandfilt

På senare år har utökade prov gjorts med brandfilt mot brinnande fritöser, stekbod och annan köksutrustning. Filtens funktion har då ifrågasatts när det gäller upphettat fett. Det är mycket svårsläckt och återantänder mycket lätt. Risken är också stor för allvarliga brännskador vid släckningen. Istället rekommenderas ett automatiskt brandsläckningssystem för fritös, stekbord, imkåpa och ventilationkanaler. Som alternativ finns också speciellt framtagna brandsläckare avsedda för fettbrand.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.