Vår webshop shop.dafo.se har flyttat in på vår vanliga web. Om du vill komma direkt till den nya webshoppen så hittar du den här https://www.dafo.se/dafo/.