Chef hållbarhet & säkerhet

Vår nuvarande hållbarhetschef arbetar på konsultbasis med den strategiska plattformen och strukturen för vårt hållbarhetsarbete. Vi söker nu en person som kan arbeta parallellt med henne under en tid och sedan långsiktigt leda vårt arbete inom hållbarhet, säkerhet och kvalitet.

Rollen innefattar övergripande ansvar för företagsgruppens hållbarhetsarbete såsom att definiera, utveckla och implementera processer, strategier och mål. Tjänsten innebär att du leder en medarbetare som redan idag arbetar med dessa frågor. Rollen rapporterar direkt till VD och ingår i företagets ledningsgrupp.

Hos oss är hållbarhetsfrågorna centrala. För rätt person finns stora möjligheter att, tillsammans med ledningen, utveckla företagets strategi inom området samt integrera det i vår affär till exempel genom att föreslå och initiera projekt, prioritera fokus­områden och följa upp dessa. Vi är en mindre organisation och den breda, omväxlande rollen innefattar både operativt och strategiskt arbete. Det är viktigt att du har drivkraft i båda delar. I dagsläget har du en person till din hjälp. I rollen ingår också att vara säkerhetschef för bolaget. I din roll som säkerhetschef ansvarar du bland annat för säkerhetsrutiner och rapportering till kunder och andra intressenter som ställer krav kring detta.

Ansvarsområde

 • Strategisk rådgivning i hållbarhetsfrågor vid affärsmodellering, visions- och strategiarbete, samt operativt stöd i hållbarhetsfrågor till affärsområdena och avdelningarna. Du stöttar bland annat inköpschef och ansvariga för leverantörs­utveckling i arbetet med en mer hållbar leverantörskedja.
 • Driva företagsgruppens hållbarhetsarbete mot våra uppsatta mål i samarbete med våra affärsområden, koncernbolag och företagets ledning. Bland annat genom att införa ett kontinuerligt arbete för att mäta, förbättra och följa upp hållbarhetsarbetet.
 • Fördjupad intressent-, väsentlighets-, och riskanalys som genomförs vartannat år med revidering varje år. Du säkerställer att bolagets hållbarhetsambition kontinuerligt utvecklas i linje med bolagets och externa intressenters önskemål och krav.
 • Årlig hållbarhetsredovisning inklusive framtagning av mål, KPI:er och indikatorer för hållbarhet samt uppföljning av utfall, upprättande och revidering av policyer, riktlinjer och rutiner inom hållbarhet.
 • Vara stöd till företagsledningen i säkerställandet av att bolaget lever upp till de krav som vår ISO-certifiering (ISO 9001 och ISO 14001) ställer och se till att upprätthålla och utveckla ledningssystemet.
 • Leda internrevisionsgruppens arbete och vara delaktig i processförbättrings­projekt.
 • Den grupp du ansvarar för hanterar också vissa av företagets fastighetsfrågor.

Kvalifikationer

 • Högskoleutbildning, inom hållbarhet, ekonomi, ingenjörsvetenskap eller relevant samhällsvetenskaplig inriktning.
 • Minst fem års arbetslivserfarenhet inom hållbarhet inkl. miljö och kvalitet.
 • Pedagogisk och kommunikativ förmåga att förmedla budskap och sprida information
 • En drivkraft och ett engagemang i att verka både strategiskt och operativt.

Meriterande

 • Erfarenhet från branschen eller liknande branscher
 • Erfarenhet av projekt- och processledning
 • Erfarenhet av att driva förändringsarbete i en tillverkande och/eller produktintensiv organisation.
 • Arbetat strategiskt med hållbarhetsfrågor
 • Erfarenhet av säkerhetsarbete
 • Erfarenhet av kvalitetsarbete

Personen vi söker

 • Du har en bakgrund från hållbarhetsarbete inom industrin eller en produktintensiv organisation och har i flera år arbetat operativt och strategiskt med dessa frågor.
 • Du förmedlar tillit i dessa frågor inom både den egna organisationen och utåt mot externa intressenter. Du är bra på att kommunicera, samtidigt som du på ett smidigt sätt vågar vara kravställande.
 • Du har ett strategiskt synsätt med förmåga att omsätta detta i operativa handlingar.
 • Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.

Känner du att den här rollen passar dig?

Skicka in ditt CV till rekrytering@dafo.se. Urvalsprocessen startar i mitten av augusti och tjänsten tillsätts så fort vi hittar den vi söker. Välkommen!