Art. nr: 35-3050-15

Gasfilter Sundström 294 ABE2

Gasfilter Sundström 294 ABE2
×

Logga in

Beskrivning

Filter för skydd mot gaser och ångor med optimerad upptagningsförmåga.

Gasfilter 294 klass 2, är avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker. Filtret är av typ ABE och skyddar mot följande typer av gaser ångor: Typ A skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. Typ B skyddar mot oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte och cyanväte. Typ E skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluor väte. Gasfiltret kan enkelt kombineras med partikelfilter SR 510 P3 R, för att erhålla skydd även mot aerosoler (partiklar), t ex vid sprutmålning.

Beskrivning

Filter för skydd mot gaser och ångor med optimerad upptagningsförmåga.

Gasfilter 294 klass 2, är avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker. Filtret är av typ ABE och skyddar mot följande typer av gaser ångor: Typ A skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. Typ B skyddar mot oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte och cyanväte. Typ E skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluor väte. Gasfiltret kan enkelt kombineras med partikelfilter SR 510 P3 R, för att erhålla skydd även mot aerosoler (partiklar), t ex vid sprutmålning.