Ledljus

Ledljuset har till uppgift att belysa utrymningsvägar så att personer ska hitta och säkert kunna ta sig ut.

Nödljusarmaturen monteras i taket. Beroende på takhöjd och montageriktning krävs olika stort montageavstånd för att uppnå rätt ljus på golvnivå.

Utdrag ur standard SS EN 1838:1999:

4.2                Ledljus

4.2.1    För utrymningsvägar upp till 2 meter i bredd, skall den horisontella luminansen (belysningsvärdet) på golvet längs centerlinjen inte underskrida 1 lx, och centerlinjen bestående av inte mindre än hälften av bredden på utrymningsvägen skall belysas till minst 50% av det värdet. Utrymningsvägar bredare än 2 meter kan beaktas som flera parallella utrymningsvägar på 2 meter vardera eller som öppen yta (antipanikområde).

4.2.2    Förhållandet mellan det högsta och lägsta belysningsvärdet får inte vara större än 40:1 längs centerlinjen i en utrymningsväg.

4.2.3    Bländning skall hållas till ett minimum genom att begränsa ljusintensiteten på nödljusarmaturen inom synfältet.

4.2.5   Minsta tillåtna reservkraft skall vara 1 timme.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.