Hållbarhet

Miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat. Vi strävar hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan och tänka hållbart.

Hållbarhetsarbete

Vi arbetar för att våra produkter och tjänster skall ha klimatneutral påverkan. Genom att beskriva följande principer så har vi utgångspunkt i att nå bättre miljöprestanda. Detta arbete drivs dels internt men också i dialog och samverkan i miljöfrågor med kunder, kravställare och andra intressenter. Vi har miljömål och handlingsplaner för att förbättra miljöprestandan.

Generella principer:

 • Verksamheten ska bedrivas utifrån ett kretsloppsperspektiv för att hushålla med naturens resurser.
 • Företaget ska ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning.
 • Minska klimatpåverkan från tjänsteresor.
 • Ställa miljökrav och etiska krav vid upphandlingar och inköp.
 • Källsortera och minska avfall.
 • Vid inköp ska miljöpåverkan från transporter beaktas i syfte att minska påverkan.
 • Företaget ska utbilda medarbetare så att de verkar för att minska miljöbelastningen i sitt arbete.
Miljöutbyte

Fullt fungerande begagnade komponenter återanvänds och blir en viktig del i vårt hållbarhetsarbete då vi hela tiden strävar efter att minska vår miljöpåverkan.

När vi gör miljöutbyte hos våra kunder sparas fungerande kodlås och läsare till passersystem så de kan återanvändas för att hålla liv i andra kunders system.


Hållbarhetsarbete

Vi arbetar för att våra produkter och tjänster skall ha klimatneutral påverkan. Genom att beskriva följande principer så har vi utgångspunkt i att nå bättre miljöprestanda. Detta arbete drivs dels internt men också i dialog och samverkan i miljöfrågor med kunder, kravställare och andra intressenter. Vi har miljömål och handlingsplaner för att förbättra miljöprestandan.

Generella principer:

 • Verksamheten ska bedrivas utifrån ett kretsloppsperspektiv för att hushålla med naturens resurser.
 • Företaget ska ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning.
 • Minska klimatpåverkan från tjänsteresor.
 • Ställa miljökrav och etiska krav vid upphandlingar och inköp.
 • Källsortera och minska avfall.
 • Vid inköp ska miljöpåverkan från transporter beaktas i syfte att minska påverkan.
 • Företaget ska utbilda medarbetare så att de verkar för att minska miljöbelastningen i sitt arbete.
Miljöutbyte

Fullt fungerande begagnade komponenter återanvänds och blir en viktig del i vårt hållbarhetsarbete då vi hela tiden strävar efter att minska vår miljöpåverkan.

När vi gör miljöutbyte hos våra kunder sparas fungerande kodlås och läsare till passersystem så de kan återanvändas för att hålla liv i andra kunders system.


Relaterat