Passersystem ger hög säkerhet

Passersystem ger säkert tillträde till dina lokaler och kontroll över vilka personer som rör sig i byggnaden. Systemet ger en hög säkerhet och stänger ute obehöriga.

Beskrivning

Med vårt passersystem ökas säkerheten markant då inga koder eller nycklar kan hamna i fel händer. Porttelefonen kan styras direkt via den boendes egna telefon eller via taggar som snabbt och smidigt kan avaktiveras om det skulle behövas.

Passersystemet är väl anpassat till både synskadade, hörselskadade och äldre så alla i föreningen, oavsett ålder eller funktionshinder, kan använda det.

Hur fungerar det?

Passersystemen är fullt skalbara och kan byggas upp från 1 dörr till 10 000 dörrar med tillhörande bokningssystem för tvättstugor, bastu, och övernattningslägenhet. Det är även möjligt att använda de till garageportar med radiosändare inifrån bilen, till digitala postboxar och mycket mer.

Då systemen är moduluppbyggda kan en installation börja med 1 dörr och kompletteras med fler dörrar och funktioner med tiden och kostnaden kan således budgeteras och spridas ut under flera år.

Fördelar
  •  Vid besök till de boende finns porttelefon som fungerar med både fast- eller mobiltelefon. Det medför att besökare endast får access till fastigheten av en person som aktivt väljer att släppa in dem. Då inga koder ges ut har besökaren ingen access vid andra tillfällen än just under detta besök. Dörren öppnas även enkelt med mobiltelefonen oavsett vilken geografisk plats den boende befinner sig på.

  • Nycklar och portkoder ersätts av taggar som enkelt kan aktiveras eller avaktiveras vid avflyttning eller förlust. De boende har personliga taggar och tappas en tagg kan den enkelt tas bort ur systemet på bara några sekunder.

  • Renoveras något i fastigheten eller i en lägenhet kan taggar ges ut till hantverkare som bara fungerar under specifika tider i valda portar. Provisoriska taggar programmeras enkelt och kan tidsbestämmas i systemen.

  • När posten delas ut kan inpassering ske med postens egna dedikerade IR-sändare oavsett tid på dygnet eller genom att läsa in postens egna taggar i systemet.

  • Dagens system administreras enkelt från valfri dator oavsett geografisk plats via inloggning med administratörens användarnamn/lösenord.
Beskrivning

Med vårt passersystem ökas säkerheten markant då inga koder eller nycklar kan hamna i fel händer. Porttelefonen kan styras direkt via den boendes egna telefon eller via taggar som snabbt och smidigt kan avaktiveras om det skulle behövas.

Passersystemet är väl anpassat till både synskadade, hörselskadade och äldre så alla i föreningen, oavsett ålder eller funktionshinder, kan använda det.

Hur fungerar det?

Passersystemen är fullt skalbara och kan byggas upp från 1 dörr till 10 000 dörrar med tillhörande bokningssystem för tvättstugor, bastu, och övernattningslägenhet. Det är även möjligt att använda de till garageportar med radiosändare inifrån bilen, till digitala postboxar och mycket mer.

Då systemen är moduluppbyggda kan en installation börja med 1 dörr och kompletteras med fler dörrar och funktioner med tiden och kostnaden kan således budgeteras och spridas ut under flera år.

Fördelar
  •  Vid besök till de boende finns porttelefon som fungerar med både fast- eller mobiltelefon. Det medför att besökare endast får access till fastigheten av en person som aktivt väljer att släppa in dem. Då inga koder ges ut har besökaren ingen access vid andra tillfällen än just under detta besök. Dörren öppnas även enkelt med mobiltelefonen oavsett vilken geografisk plats den boende befinner sig på.

  • Nycklar och portkoder ersätts av taggar som enkelt kan aktiveras eller avaktiveras vid avflyttning eller förlust. De boende har personliga taggar och tappas en tagg kan den enkelt tas bort ur systemet på bara några sekunder.

  • Renoveras något i fastigheten eller i en lägenhet kan taggar ges ut till hantverkare som bara fungerar under specifika tider i valda portar. Provisoriska taggar programmeras enkelt och kan tidsbestämmas i systemen.

  • När posten delas ut kan inpassering ske med postens egna dedikerade IR-sändare oavsett tid på dygnet eller genom att läsa in postens egna taggar i systemet.

  • Dagens system administreras enkelt från valfri dator oavsett geografisk plats via inloggning med administratörens användarnamn/lösenord.

Relaterat