Fysiska nycklar till smarta fastigheter

Nya generationens lås med teknik helt fria från batterier eller strömförsörjning. Access tilldelas enkelt via mjukvaran och användarna tilldelas nycklar i sin smartphone för att kunna öppna låsen.

Digitalt låssystem

Med ett digitalt låssystem öppnas helt nya möjligheter ekonomiskt, miljömässigt, användarmässigt och framförallt säkerhetsmässigt! Det digitala systemet ersätter det traditionella nyckelsystemet och adderar möjligheten att spärra nycklar som kunden inte har full kontroll på. 

Det digitala låssystemet har en användarvänlig mjukvara och fungerar alltid då det inte kräver varken batterier eller anslutning till elnät.

Hur fungerar det?

Eftersom nycklarna passar i alla cylindrar och programmeras för access krävs inte traditionell tillverkning av nycklar och ledtiderna det medför. Nu kan kunden ha extra nycklar liggandes och programmera dem efter behov.

Vi erbjuder den första och enda låscylindern i världen som utnyttjar NFC-tekniken i användarens smartphone för att hämta all energi som behövs för upplåsningen. Låsen är med denna teknik helt fria från batterier eller strömförsörjning. Access tilldelas enkelt via mjukvaran och användarna tilldelas nycklar i sin smartphone för att kunna öppna låsen. I serien finns låscylindrar, nyckeltuber och hänglås.

Fördelar
 • Nycklarna har en stark kryptering och kan inte kopieras.

 • Förlorade eller stulna nycklar kan snabbt tas bort från systemet – inga låscylindrar behöver bytas och inga nya nycklar behöver delas ut.

 • Behörigheterna för förlorade, stulna eller oreturnerade nycklar kan snabbt och billigt tas bort från systemet och ersättas av nya behörigheter.

 •  Förenklad administration i användarvänlig mjukvara.

 •  Missbruk av gemensamma utrymmen kan undersökas och behörigheterna för de aktuella nycklarna kan tas bort.

 • Säkerheten kan hållas på högsta möjliga nivå i hela fastigheten.

 • Låsen i det digitala låssystemet kräver varken batterier eller anslutning till elnätet och fungerar därför alltid.
Digitalt låssystem

Med ett digitalt låssystem öppnas helt nya möjligheter ekonomiskt, miljömässigt, användarmässigt och framförallt säkerhetsmässigt! Det digitala systemet ersätter det traditionella nyckelsystemet och adderar möjligheten att spärra nycklar som kunden inte har full kontroll på. 

Det digitala låssystemet har en användarvänlig mjukvara och fungerar alltid då det inte kräver varken batterier eller anslutning till elnät.

Hur fungerar det?

Eftersom nycklarna passar i alla cylindrar och programmeras för access krävs inte traditionell tillverkning av nycklar och ledtiderna det medför. Nu kan kunden ha extra nycklar liggandes och programmera dem efter behov.

Vi erbjuder den första och enda låscylindern i världen som utnyttjar NFC-tekniken i användarens smartphone för att hämta all energi som behövs för upplåsningen. Låsen är med denna teknik helt fria från batterier eller strömförsörjning. Access tilldelas enkelt via mjukvaran och användarna tilldelas nycklar i sin smartphone för att kunna öppna låsen. I serien finns låscylindrar, nyckeltuber och hänglås.

Fördelar
 • Nycklarna har en stark kryptering och kan inte kopieras.

 • Förlorade eller stulna nycklar kan snabbt tas bort från systemet – inga låscylindrar behöver bytas och inga nya nycklar behöver delas ut.

 • Behörigheterna för förlorade, stulna eller oreturnerade nycklar kan snabbt och billigt tas bort från systemet och ersättas av nya behörigheter.

 •  Förenklad administration i användarvänlig mjukvara.

 •  Missbruk av gemensamma utrymmen kan undersökas och behörigheterna för de aktuella nycklarna kan tas bort.

 • Säkerheten kan hållas på högsta möjliga nivå i hela fastigheten.

 • Låsen i det digitala låssystemet kräver varken batterier eller anslutning till elnätet och fungerar därför alltid.

Relaterat