Tvättstugebokning

Moderna passersystem med porttelefon integrerat med digitalt bokningssystem för tvättstuga och gästlägenhet till BRF:er och flerfamiljshus.

Beskrivning

Efterfrågan på lättillgängliga bokningssystem för tvättstugor, uthyrningslägenheter och andra utrymmen i flerfamiljshus ökar i snabb takt.

Vi erbjuder smidiga system där de boende kan boka och ändra tider via datorn, mobilen eller på en elektronisk kommunikationstavla i huset. Systemet kan integreras med redan befintliga passersystem eller installeras fristående.

Hur fungerar det?

Bokningen kan ske på två olika sätt:

1. Via en skärm som ofta placeras i entrén, där boenderegister, information från styrelsen och övrig information visas i normalläget. När den boende lägger sin tagg mot läsaren loggas användaren in och bokningsvyn aktiveras. Den boende väljer enkelt tider genom att klicka på pekskärmen.

2. Via en länk på föreningens hemsida loggar den boende in med sitt användarnamn och lösenord och väljer enkelt tider att boka.

Fördelar
  • Tvättider släpps automatiskt om den boende inte gått in i tvättstugan. På så sätt frigörs ytterligare tider att tvätta på.

  • Endast den som har bokat tid ges tillträde till lokalen, vilket ökar tryggheten och minskar risken för osämja bland grannar.

  • Tvättmaskiner kan ställas in så de inte kan startas om det inte finns tillräckligt med tid kvar på bokningen.

  • Automatiska bekräftelsemail kan skickas ut med information om regler, eventuella kostnader.
Beskrivning

Efterfrågan på lättillgängliga bokningssystem för tvättstugor, uthyrningslägenheter och andra utrymmen i flerfamiljshus ökar i snabb takt.

Vi erbjuder smidiga system där de boende kan boka och ändra tider via datorn, mobilen eller på en elektronisk kommunikationstavla i huset. Systemet kan integreras med redan befintliga passersystem eller installeras fristående.

Hur fungerar det?

Bokningen kan ske på två olika sätt:

1. Via en skärm som ofta placeras i entrén, där boenderegister, information från styrelsen och övrig information visas i normalläget. När den boende lägger sin tagg mot läsaren loggas användaren in och bokningsvyn aktiveras. Den boende väljer enkelt tider genom att klicka på pekskärmen.

2. Via en länk på föreningens hemsida loggar den boende in med sitt användarnamn och lösenord och väljer enkelt tider att boka.

Fördelar
  • Tvättider släpps automatiskt om den boende inte gått in i tvättstugan. På så sätt frigörs ytterligare tider att tvätta på.

  • Endast den som har bokat tid ges tillträde till lokalen, vilket ökar tryggheten och minskar risken för osämja bland grannar.

  • Tvättmaskiner kan ställas in så de inte kan startas om det inte finns tillräckligt med tid kvar på bokningen.

  • Automatiska bekräftelsemail kan skickas ut med information om regler, eventuella kostnader.

Relaterat