Vi är specialister på systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och riskhantering.

SBA logo

Lagen om skydd mot olyckor innebär att du som ansvarar för en verksamhet också är skyldig att se till att brandskyddsarbetet fungerar. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) säkerställer att brandsäkerheten håller och att den bibehålls. Alla arbetsplatser ska ha en särskild organisation med brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Du ska se till att interna brandskyddskontroller genomförs regelbundet och att hela din personal informeras, utbildas och övas inför olika scenarier.

Ett fungerande SBA-arbete räddar liv

Med utbildning, löpande kontroller och uppföljning ökar kunnandet och brandskyddet kan successivt förbättras. Det ger bra förutsättningar till rätt agerande i händelse av ett olyckstillbud.

För att underlätta ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning och support.

Vi tar vårt ansvar så att du, din verksamhet och dina anställda ska vara trygga!

 

FIlmen visar ett brandförlopp på en arbetsplats och hur hur snabbt det går innan katastrofen är ett faktum...