2022-03-31 00:00Nyheter

Vi introducerar miljöutbyte!

Som ett led i vårt hållbarhets- och miljöarbete erbjuder vi sedan en tid tillbaka miljöutbyte av gamla kodlås och passersystem.

Vi köper och tar hand om det gamla systemet när vi installerar ett nytt hos kunden. Fullt fungerande begagnade komponenter återanvänds och blir en viktig del i vårt hållbarhetsarbete då vi hela tiden strävar efter att minska vår miljöpåverkan.

När vi gör miljöutbyte hos våra kunder sparas fungerande kodlås och läsare till passersystem så de kan återanvändas för att hålla liv i andra kunders system.