2022-05-11 00:00Nyheter

Installation i Stockholm

Vi har installerat digitala postboxar integrerade med Axemas passersystem på Kungsgatan och Drottninggatan i Stockholm. Öppning av postfacket eller paketboxen sker med den personliga taggen

Boxarna är fullt integrerade med dagens passersystem och öppning av postfacket eller paketboxen sker med den personliga taggen. Smart och enkelt!