Art. nr: 16-8010-10

Flykthuva Chem, SR 76-3, Stationär utan förvaringsväska

Flykthuva med filter för utrymning vid kemikalieolyckor
Beskrivning

Flykthuva SR 76-3 är ett filtrerande andningsskydd för användning vid kemikalieolyckor. Huvan är baserad på Sundströms halvmask i silikon vilken är monterad i en huva tillverkad av kemikaliebeständigt material.

Huvorna är vakuumförpackade i en aluminiumpåse. Huvan kan snabbt och enkelt tas på utan föregående justering. Huvan finns i två storlekar vilka passar de flesta vuxna och tonåringar. Huvan är som standard utrustad med kombinationsfilter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3.

Filterkombinationen skyddar mot alla typer av partiklar och följande typer av gaser: A1, organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. B1, oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte. E1, sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. K1, ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin. Hg, kvicksilverånga.

Specifikation
Namn på parameter Värde
Färg Gul
Lagringstid 10 år
Förpackningsstorlek 160 × 150 × 210 mm
Användningstemperatur -20 – +55° C
Förvaringstemperatur -20 – +55° C
Beskrivning

Flykthuva SR 76-3 är ett filtrerande andningsskydd för användning vid kemikalieolyckor. Huvan är baserad på Sundströms halvmask i silikon vilken är monterad i en huva tillverkad av kemikaliebeständigt material.

Huvorna är vakuumförpackade i en aluminiumpåse. Huvan kan snabbt och enkelt tas på utan föregående justering. Huvan finns i två storlekar vilka passar de flesta vuxna och tonåringar. Huvan är som standard utrustad med kombinationsfilter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3.

Filterkombinationen skyddar mot alla typer av partiklar och följande typer av gaser: A1, organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C. B1, oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte. E1, sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. K1, ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin. Hg, kvicksilverånga.

Specifikation
Namn på parameter Värde
Färg Gul
Lagringstid 10 år
Förpackningsstorlek 160 × 150 × 210 mm
Användningstemperatur -20 – +55° C
Förvaringstemperatur -20 – +55° C