Inertgas

Inertgas består av i atmosfären naturligt förekommande gaser och kan liknas vid ”luft utan syre”. Inertgas verkar genom att sänka syrehalten i det skyddade utrymmet från normala 20,9% till 11-12% varvid i stort sätt alla typer av A och B bränder släcks.

Inertgas används för rumsskydd, total flood, i slutna utrymmen.

Inertgas lagras komprimerad som okondenserad gas och är helt torr. Vid brandsläckning bildas inga farliga nedbrytningsprodukter och gasen saknar helt korrosiva egenskaper. Inertgas påverkar inte ozonlagret och bidrar inte till växthuseffekten. Inertgas är färglös och luktfri, leder inte ström och har ungefär samma densitet som vanlig luft.

Inertgas lagras i högtrycksbehållare i storlekar upp till 125 liter. Normalt behållartryck är 300 bar men även 200 bar kan förekomma för specialtillämpningar.

På marknaden förekommer 4 olika inertgaser, IG 100 (100% N2), IG 01 (100% Ar), IG 55 (50% N2 & 50% Ar) samt IG 541 (52% N2, 40% Ar & 8% CO2) varav de två senare är de vanligast förekommande.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.