Brandtätningsmateriel och metoder

Vi levererar brandtätningsmateriel och utför brandtätningar i olika material och metoder. Brandtätningen skall anpassas till verksamheten i byggnaden och brandtekniska krav.

De metoder vi använder och rekommenderar finns i menyn.

 • Brandklassad akrylmassa & högtemperaturfiber

  Brandklassad akrylmassa & högtemperaturfiber

  Flexibel tätning för mindre genomföringar i väggar och golv med kablar, rör, el och ventilationskanaler.

 • Brandtätning av lättbetong

  Brandtätning av lättbetong

  Lämpar sig bäst att använda i massiva golvgenomföringar för kabel och rör.

 • Rörmanschett

  Rörmanschett

  Plaströrsförslutaren består av ett plåthölje samt ett grafitmaterial som sväller vid brand.

 • Kabelgenomföring

  Kabelgenomföring

  Cable transit består av en rund eller fyrkantig stålram som innehåller ett grafitbaserat svällande material som reagerar på värme och tätar hålrumm...

 • Rörstryparen

  Rörstryparen

  Rörstryparen används när brandskiljande väggar bryts med genomförande plaströr, kablar i bunt och/eller plaströr i bunt samt stålrör med genomgåend...

 • Fogskum

  Fogskum

  Brandklassat tvåkomponentigt polyuretanskum som expanderar vid applicering.

 • Brandskyddskuddar

  Brandskyddskuddar

  Kuddarna består av ett skyddande glasfiber material samt stenull och svällande grafit. Vid brand sväller kuddarna och tätar därmed effektivt.