Produktcertifieringar

Brandredskap är produkter som sällan används och där användaren har små möjligheter att verifiera funktionen. Därför måste konstruktion och tillverkning vara utformad så att kvalitet och tillförlitlighet garanteras.

Produkterna är därför konstruerade enligt internationella normer och standarder. Våra produkter är tredjepartcertifierade där det finns system för detta. Det gäller bland annat på följande områden.

Brandsläckare - Certifierade av DNV enligt EN3

Våra brandsläckare är konstruerade och tillverkade enligt den sameuropeiska normen SS EN3. Att de uppfyller kraven kontrolleras av DNV, Det Norske Veritas. Certifieringsorganet kontrollerar provningsrapporter, ändrade konstruktioner m m. DNV gör också ett årligt fabriksbesök och kontrollerar kvalitetssäkring i produktionen.

Brandposter - Certifierade av DNV enligt EN 671-1 och byggproduktdirektivet 89/106/EEC

Lika som för brandsläckare är brandposter certifierade av DNV.

Brandslang - Certifierad av DNV enligt Svensk Standard SS 2840

Vår brandslang är sedan 1984 godkänd och certifierad enligt
SS 2840 i dimensionerna 38 mm, 51 mm, 63 mm och 76 mm och certifierade av DNV.

Skum - Certifierad av SP enligt EN 1568 och P-märkt

Skum testas och godkänns enligt kraven i standarden EN 1568. Vår skumvätska tillverkas av vårt systerbolag Dafo Fomtec. Skummet exporteras världen över och har därför en mängd certifikat och godkännanden t ex UL, Lloyds Register of Shipping, Rina, DNV, Bureau Veritas m m.

Skumvätskan ARC Miljö är certifierad av Sveriges Provnings- och Testningsinstitut samt P-märkt. SP övervakar att tillverkaren utför internkontroll av produktionen samt utför med vissa intervall stickprovskontroll på fabriken i Helsingborg. Vätskan är även granskad enligt Nordtestmetoden NT Fire 051 med avseende på dess miljöegenskaper.

Brandlarm - SBFs Norm för komponenter SBF 1400-serien certifierad av SBSC

Centralapparat, detektor och larmtryckknapp som ingår i våra brandlarm är godkända enligt SBFs normer och certifierade av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering.

Gassläckssystem - Certifiering av SBSC enligt ISO 14520:1

Samma system som för brandlarm gäller för komponenter till gassläckssystem. Produktkraven är specificerad i standarden
ISO 14520:1.

Många andra produkter är provade och godkända enligt andra normer och standarder. Det gäller t ex släcksystemen för fordon där många kravställare har normer för. Kontakta oss för ytterligare information.

TÜV - Bedömning av släcksystem för fordon

TÜV är en förkortning för Technischer Überwachungsverein och är en oberoende tysk organisation som kontrollerar fabriksanläggningar, elinstallationer, fordon m.m. TÜV har mycket stränga krav för att godkänna och är en av de starkaste kvalitetsmärkningarna internationellt.

TÜV har kontrollerat vårt Forrex-system för fodon och övervakat släckförsök enligt SBF 128. TÜV gör bedömningen att Dafo Forrex-system fungerar enligt specifikationen och är lämpligt för motorrumsbränder.

Se bifogat slutsats från rapporten. För komplett rapport kontakta Dafo

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.