Våra certifieringar

I vårt kvalitets- och miljöarbete strävar vi efter att följa och överträffa normer och krav. Som ett led i detta arbetar vi med certifiering av  vår verksamhet, både som helhet och för de olika delarna av den.

Våra certifikat är bevis för att våra produkter och tjänster uppfyller kraven både idag och över tid samt att de är kontrollerade av ett certifieringsorgan.

SBSC - Kvalitetssäkring enligt ISO 9001:2015

Dafo har en kvalitetssäkring som täcker in hela vår breda verksamhet - försäljning, konstruktion, tillverkning, montage och underhåll av brand- och räddningsmateriel samt utbildnings och konsultverksamhet.

SBSC - Miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015

Dafo har även en miljöcertifiering som täcker in hela verksamheten - försäljning, konstruktion, tillverkning, montage och underhåll av brand- och räddningsmateriel samt utbildnings och konsultverksamhet.

SBSC - Certifierad anläggarfirma för gassläcksystem

Vi är av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering, certifieradanläggarfirma för gassläcksystem enligt Norm SBF 1002:3 
Klass A och C.

SBSC - Certifierad anläggarfirma för brandlarm

Vi är av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering certifierad anläggarfirma för brandlarm enligt Norm SBF 1008.

Vi har även medarbetare som är certifierade som behöriga ingenjörer för gassläcksystem och brandlarm enligt norm SBF 1001 och 1007.

SBF - Godkänd anläggarfirma för släcksystem till skogs- och anläggningsmaskiner

Vi är godkända av SBF, Brandskyddsföreningen i Sverige, enligt norm SBF 127 för släcksystem på tunga fordon.

SBF - Godkänd anläggarfirma för släcksystem till bussar

Vi är godkända av SBF, Brandskyddsföreningen i Sverige, enligt norm SBF 128 för släcksystem på bussar.

SWEDAC - Tryckprovning med gas

Vi utför tryck- och täthetsprovning med gas enligt reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:8. Dafo är ackrediterat av SWEDAC som kontrollorgan för verksamheten.

Retrotec - Godkännande för integritetstestning av rum

Dafo är godkänd för integritetstestning av rum enligt krav från Retrotec Ltd. Testerna utförs i enlighet med NFPA 12A, NFPA 2001 och ISO 14520 av certifierad personal.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.