Vårt ansvar – din trygghet

Ett väl fungerande brandskydd ska vara utformat så att kvalitet och tillförlitlighet kan garanteras.

Vi bedriver ett aktivt kvalitetsarbete enligt vår kvalitetspolicy med årliga handlingsplaner och högt uppsatta mål och aktivitetsplaner.

Vår kvalitetspolicy

"Dafo strävar mot nöjdare kunder genom att tillhandahålla den bästa lösningen för rätt skydd mot brand.

Vårt arbete utförs med hög kompetens och på ett sådant sätt att det möter såväl interna som externa krav och önskemål. Våra produkter är av hög kvalitet och konstruerade enligt internationella normer och standarder. 

I vår verksamhet uppfyller vi självfallet både miljökrav, lagar och föreskrifter. Genom regelbunden uppföljning och revidering av vårt arbetssätt och våra mål arbetar vi för att bli en ännu bättre samarbetspartner."

Vårt kvalitetsarbete

Vi är certifierade enligt ISO-9001:2008. Vår kvalitetsmanual går under namnet "Så gör vi på Dafo" och den utgår från vår huvudprocess som beskriver flödet från kundbehov till kundtillfredsställelse. Parallellt med huvudprocessen finns ett antal lednings- och stödprocesser, som alla är beskrivna med underliggande flödesschema rutinbeskrivningar, instruktioner, checklistor m m.

Viktiga strategier för vårt kvalitetsarbetet är:

  • Kundfokus
  • Ständiga förbättringar
  • Mätbara mål för kvalitetsarbetet
  • Aktivt följa upp avvikelser och vidta korrigerande åtgärder
  • Engagemang från medarbetarna
  • Engagemang från ledning
  • Regelbundna internrevisoner

Som leverantör till fordonsindustrin arbetar vi tillsammans med våra större kunder för att förbättra kvalitet och leveranssäkerhet. Vi är bland annat klassificerade enligt MMOG. MMOG är en global logistikbedömning, som är ett standardiserat verktyg för bedömning av logistikfunktioner i företag. MMOG är utformat av Odette och amerikanska AIAG och anpassat till den nya kvalitetsstandarden ISO/TS 16949.

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", godkänner du cookies. Du kan hantera cookies i din webbläsare.