Kursbeskrivning

Kurstillfällen

 • jan
  24
  Tyresö, kl. 13:00 Boka
  Kursen utrymningsledare vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.
 • mar
  07
  Tyresö, kl. 13:00 Boka
  Kursen utrymningsledare vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.
 • apr
  25
  Tyresö, kl. 13:00 Boka
  Kursen utrymningsledare vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.
 • maj
  30
  Tyresö, kl. 13:00 Boka
  Kursen utrymningsledare vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.
 • aug
  29
  Tyresö, kl. 13:00 Boka
  Kursen utrymningsledare vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.
 • okt
  03
  Tyresö, kl. 13:00 Boka
  Kursen utrymningsledare vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.
 • nov
  14
  Tyresö, kl. 13:00 Boka
  Kursen utrymningsledare vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.

Kursfakta

Halvdag kl 13.00 – 16.00

Plats:
Dafos lokaler i Tyresö, Vindkraftsvägen 8

Pris: 

3.160:- per deltagare

Omfattning:
Teoretisk utbildning.

Kursmateriel, väst för utrymningsledare och fika ingår.

För mer information

Kontakta vår kursansvarig

Karin Svärd

Brandskyddstjänster, utbildningssamordnare

KONTAKTA OSS

Utrymningsledare

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig. Kursen behandlar
bl a utrymningsledarens roll, lagar och myndighetskrav.

Förkunskaper

Kursdeltagare förväntas ha gått kursen grundläggande brandskydd före denna utbildning eller på annat vis ha motsvarande kunskaper, vilket innebär att ingen praktisk släckövning genomförs. Vid kundanpassad utbildning kan praktisk släckövning ingå. Kursen grundläggande brandskydd arrangeras i samband med utrymningsledare. Före lunch hålls grundläggande brandskydd och på eftermiddagen utrymningsledare.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kompetens att kunna agera som utrymningsledare samt aktivt bidra till en högre brandsäkerhet på företaget. Kursdeltagarna skall ha kunskap att förebygga de brandrisker som finns på arbetsplatsen och informera övrig personal om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.


Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

 • att bedöma risker för brand
 • att efterleva företagets säkerhetsregler
 • att vid larm alltid utrymma lokalen
 • att med olika brandredskap rädda människoliv och snabbt kunna släcka en begynnande brand
 • Brandteori – uppkomst, spridning, brandförlopp
 • Risk – sannolikhet och konsekvens
 • Skadeförebyggande skydd
 • Skadebegränsande skydd
 • SBA – systematiskt brandskyddsarbete
 • Kommunens räddningstjänst
 • Utrymningsledarens roll
 • Organisationen i företaget
 • Utrymningsproblematik